CORE Values

 • Giá trị cốt lõi:
  • Luôn sáng tạo vượt mong đợi khách hàng
  • Tôn trọng lẫn nhau
  • Trái tim
 • Văn hóa doanh nghiệp:
  • Chào hỏi nhau mỗi ngày
  • Mỗi ngày nhặt 2 cọng rác
  • Tốc Độ Xanh là ngôi nhà thứ 2
 • Sứ mệnh:
  • Chúng tôi cung cấp các giải pháp dịch vụ một cách sáng tạo với chất lượng tốt nhất ở mức giá cạnh tranh nhằm mang lại sự tăng trưởng trong kinh doanh của khách hàng
 • Tầm nhìn
  • Tốc Độ Xanh mong muốn vươn lên thành một nhà cung cấp các giải pháp thuê ngoài mang tầm thế giới